Hur man ger din SketchUp-modell någon stil

Hur man ger din sketchUp-modell någon stil - dummies

SketchUp Styles gör att du kan ändra modellens utseende - det sätt som det ritas, i grunden - med några få musklick. Du kan självklart skapa egna stilar, men SketchUp kommer också med ett bibliotek av färdiga som du kan använda utan att veta något om hur de fungerar.

Följ dessa steg för att prova ett par stilar på din modell (ett hundhus används här):

1Välj fönster → Styles.

Dialogrutan Styles öppnas.

2 Klicka på fliken Välj för att visa fönstret Välj.

I listrutan Biblioteken visas, välj biblioteket Blandade stilar.

3Klicka igenom de olika stilarna för att se vad de handlar om.

När du klickar på en stil i dialogrutan Styles, tillämpas den här stilen på din modell. Figuren visar hundhusmodellen med några använda stilar - kan du räkna ut vilka?

4Gå tillbaka till din ursprungliga stil.

Klicka på ikonen för lilla hus i dialogrutan Stilar för att se en lista över alla stilar du har tillämpat på din modell. Hitta arkitektonisk designstil (den ska vara först i listan) och klicka för att välja den.