Grunderna för MooTools för CSS3-webbplatser

Grunderna för MooTools för CSS3-platser - dummies

Inledningssidan för MooTools säger att den riktar sig till mellanliggande och avancerade CSS3-utvecklare. Den här kraftfulla ramen för funktioner hjälper dig att utföra alla slags uppgifter, inklusive några tilltalande specialeffekter och övergångar. Förutom standardkärnramen finns det också en standard-serieramnig ram som du kan ladda ner när klientfunktionalitet inte krävs. Du kan se en översikt över funktionaliteten som produkten tillhandahåller.

En av de viktigaste sakerna att veta om det här verktyget är att det ger mycket mindre handhållning än andra verktyg. Det ger dock också en del överlägsen funktionalitet (förutsatt att du kan räkna ut hur du använder den). Det är förmodligen lättare att upptäcka en webbläsares namn och funktionalitet med hjälp av MooTools än någon annan ram eller ett bibliotek tillgängligt.

Det kommer också med inbyggt stöd för Adobe Flash som är enkelt att använda (se MooTools för detaljer). Du måste använda ett plug-in för att få det nödvändiga stödet med jQuery och Dojos arbetssätt med Flash verkar i bästa fall ingripa. En av de mer intressanta klasserna är Chain, som låter dig utföra en serie kommandon en efter en som en enda enhet.

Google CDN stöder versioner 1. 1. 1 till 1. 4. 5 av MooTools. Som med andra bibliotek kan du ändra länken för MooTools för att begära en specifik version. Här är ett exempel på länken som används för att komma åt denna ram (även om URL-omslaget i boken ska visas på en enda rad i din kod).