Grunderna för Introspection för iOS Apps

Grunderna för Introspection för iOS Apps - dummies

I IOS appprogrammering refererar introspektion till faciliteter i en programmeringsspråk som granskar strukturen och andra detaljer om ett objekt och dess klass vid körning. Sådana detaljer kan innefatta:

  • Ett objekts arvsträning

  • Oavsett om det överensstämmer med ett specifikt protokoll

  • Om det svarar på ett visst meddelande

När du vet vad ett objekt är gjord av kan du programmera programmässigt att skicka till det, vilket gör ditt program mycket mer dynamiskt. Detta skulle också vara dags att bestämma klassen av ett objekt för programmering. Du kan definiera klassen av ett objekt vid körning. Faktum är att Objective-C behandlar klasser som förstklassiga objekt.

Varje klassobjekt pekar på en datastruktur i minnet, har en superklass (känd som en metaklass ) och kan svara på meddelanden som anropar metoder.

När du ringer en klassmetod skickar du verkligen ett meddelande till klassens objekt.

Du kan få en referens till klassobjektet för klassen genom att skicka klassen ett klassmeddelande, och du får superklassen i en klass genom att skicka objektet ett superklassmeddelande. Du kan till exempel skriva ut klassen och superklassen på ett objekt, till exempel ett StackOfInteger-objekt, enligt följande:

 StackOfInteger * aStack = [[StackOfInteger alloc] init]; NSLog (@ "Klassen är% @, och super är% @.", [AStack class], [aStack superclass]);