Grunderna i Core OS Layer Hittade i iOS-appar

Grunderna i Core OS Layer Hittade i iOS-appar - dummies

Core OS-skiktet innehåller operativsystemet och de tjänster som den andra tekniken bygger på för iOS-appen. Lagrad på operativsystemet är iOS applikationsutvecklingsteknik. Det här är de tekniker som du ska använda för att bygga iOS-appar. Dessa tekniker är strukturerad som en uppsättning lager. Varje skikt visar en uppsättning komponenter som Apple kallar ramar .

Dessa tjänster omfattar följande:

  • Bild och digital signalbehandling

  • Linjär algebra (matrisen för matrisoperationer - används huvudsakligen för vektortegning)

  • Bluetooth-åtkomst

  • Tredje -party-enhetens anslutningar med seriell port

  • Generella säkerhetstjänster

  • System och nätverkstjänster