Grunderna för Cocoa Touch i IOS Apps

Grunderna för Cocoa Touch i iOS Apps - dummies

Kakao Touch-skiktet innehåller de flesta objektorienterade ramarna för utvecklaren för att bygga iOS-applikationer. Det är din enda ingångspunkt för apputveckling. Apple-guiderna uppmanar dig att undersöka tekniken i det här laget för att se om de uppfyller dina behov innan du tittar på de andra lagren.

Med andra ord avser Apple att Cocoa Touch ska vara din enda punkt för tillträde till iOS-apputveckling. Kakao Touch Framework och Foundation Framework utgör de två viktigaste iOS utvecklingskomponenterna som används av utvecklare. Använd alla övriga komponenter på en nödvändig grund.

Cocoa Touch är där du bygger din apps användargränssnitt, hanterar pekbaserade och gestbaserade interaktioner, kopplar användargränssnittet till appens data, hanterar multitasking och integrerar allt från statligt bevarande till tryck meddelandet till utskrift.

Cocoa Touch ger objektorienterad tillgång för att hantera din adressbok och händelser, bygga spel och hantera annonser, kartor, meddelanden, sociala medier och sensorer. För det mesta bör du arbeta genom Cocoa Touch; eftersom det ger en osynlig åtkomst till de andra lagren av tekniken. I synnerhet kommer du att arbeta med UIKit-ramverket, som paketerar de flesta av funktionaliteten som just beskrivits.

Kakao Touch-ramverket och Foundation Framework utgör de två viktigaste iOS-utvecklingskomponenterna som används av utvecklare. Använd alla övriga komponenter på en nödvändig grund. Ibland behöver du direkt åtkomst till de nedre lagren.