Grundläggande XML-schemadeklarationer

Grundläggande XML-schemadeklarationer - dummies

Del av XML for Dummies Cheat Sheet

Ett XML Schema-dokument är byggt av en serie deklarationer, som ger mycket detaljerad information och ser till att informationen i XML-dokumentet är i rätt form.

Deklarationsnamn Syfte Syntax
Schema Identifierar det språk som schemat använder xmlns: xsd = " // www. w3. org / 2001 / XMLSchema ">
Element Definierar ett element
Attribut Definierar ett attribut type =" type ">
Komplex typ Definierar ett element som innehåller andra element, innehåller
attribut eller innehåller blandat innehåll (element och text)
Enkel typ Skapar en begränsad datatyp för ett element eller attribut
värde
Sequence compositor Anger att attribut eller element i en komplex typ
måste listas i ordning
Valskompositör Anger att någon av attributen eller elementen inom en komplex typ
kan användas
Anger att någon eller alla attribut eller element inom en komplex typ kan användas
Anmärkning
Innehåller dokumentation och / eller appInfo-element som ger ytterligare information och kommentarer om schemat dokumentet
Dokumentation
Ger humanläsbar information inom en anteckning Ansökningsinformation
Ger datorläsbar information inom en annotation

Kontakta Oss: [email protected]