Grundläggande urvalsverktyg i Adobe Fireworks CS5

Grundläggande valverktyg i Adobe Fireworks CS5 - dummies

Du kan arbeta i Fireworks Creative Suite 5 med samma grundläggande valverktyg för både vektor- och bitmappsbilder. Om du är bekant med Photoshop-valtekniker har du inga problem med att använda samma verktyg i Fireworks. Här är nedgången när du gör markeringar med markören och Lasso-verktygen.

Gör ett urval i en bitmappsbild

Du kan använda både Markera och Lasso-verktygen växelvis när du gör ett urval.

  • Markeringsram: För att markera med markeringsverktyget, välj det enkelt från panelen Verktyg och klicka sedan och dra för att omge det område du vill välja. Du kan lägga till valet genom att hålla ned Skift-tangenten och dra en annan markeringsregion eller avmarkera en del av det aktiva valet genom att hålla ner Alt (Windows) eller Alternativ (Mac) -knappen medan du drar med Markeringsverktyget.

  • Lasso: Välj Lasso-verktyget genom att markera det från panelen Verktyg och klicka och dra för att skapa en sökväg som blir ditt val. Du kan lägga till valet genom att hålla ned Skift-tangenten och skapa en annan markeringsregion eller subtrahera ur valet genom att hålla ner Alt (Windows) eller Alternativ (Mac) -tangenten medan du drar ett urvalsområde med Lasso-verktyget.

Genom att markera med markeringsverktyget eller Lasso-verktyget och sedan klicka och dra med pekareverktyget kan du flytta en del av bilden till en annan. Om du väljer inget val

Byt till Subselection-verktyget och märk att om du har ett befintligt val ändras pekaren till en dubbelpil, vilket indikerar att du kommer att klona (kopiera) valet när du klicka och dra det.

Gör ett val i en vektorbild

Genom att använda samma verktyg som du använder för att välja bitmappsbilder, kan du justera vektorbanor. Använd pekarverktyget för att flytta en hel vektorform.

Använd verktyget Subselection för att flytta de enskilda punkterna på banan.