Grundläggande matematiska problem på GRE - strategier och praxisfrågor

Grundläggande matematiska problem på GRE - strategier och praktiska frågor - dummies

De grundläggande matematiska problemen på GRE kan innehålla fraktioner, decimaler, procentsatser och förhållanden. Om du är frisk ute i matteklassen kommer du säkert att gå igenom dessa snabbt.

Om det har varit några år sedan din senaste matteklass, kanske du vill arbeta med frågorna noggrant.

Brister i matematik finns i tre grundläggande kategorier. Se om du är benägen att en av dessa i synnerhet:

 • Enkla misstag, till exempel att inte placera decimaltalet korrekt.

 • Fel i att arbeta med problemet, till exempel multiplicera siffror när du ska lägga till dem.

 • Att inte veta hur man ska arbeta med ett problem, som att ställa in en procentuell ekvation korrekt

Här är några övningsfrågor för dig att försöka.

Praktiska frågor

 1. Vilka värden på x gör

  sant? Välj alla rätt svar.

 2. Tjugofem procent av 600 är lika med 15% av vilket nummer?

Svar och förklaringar

 1. A, E

  Konvertera alla fraktioner till decimaler:

  Endast val (A) och (E) faller inom intervallet 0. 33 << x <0. 76. > 1 000 Hitta först 25% av 600:

 2. Nästa, sätt 15% av antalet lika med 150: