Grundläggande I / O-kommandon i JavaScript

Grundläggande I / O-kommandon i JavaScript-dummies

En del av JavaScript och AJAX för Dummies Cheat Sheet

JavaScript-programmerare använder vanligtvis kommandon som visas i följande tabell för att styra dialogbaserad inmatning och utmatning i program som ska användas på webben.

Element Beskrivning
alert ( "meddelande"); Skapar en popupdialog som innehåller "message".
stringVar = prompt ("message") Skicka meddelande till användaren i en dialogruta, hämta textinmatning från användaren och lagra den i stringVar.