Grundläggande tillvägagångssätt för att lösa LSAT Logic Games

Grundläggande metoder för att lösa LSAT Logic Games - dummies

Del av LSAT Logic Games for Dummies Cheat Sheet

Det är svårt att veta vart man ska starta när du försöker svara på frågorna i ett logiskt spel i avsnittet Analytisk beredning av LSAT. Ett systematiskt tillvägagångssätt kan säkert hjälpa dig att få dina lager. När du börjar ett nytt logikspel gör du följande innan du tar upp frågorna:

 1. Skanna berättelsen för att svara på tre viktiga frågor:

  • Vilken typ av spel är detta?

   Är det ett linjespel, där du måste sätta in element i ordning? Ett s orting-spel, där du måste separera element i grupper? En kombination?

  • Hur många marker finns i det här spelet?

   Det är, hur många element beställer du eller sorterar?

  • Är detta ett 1 till 1-spel?

   Det vill säga har du ett chip i varje låda? Eller kan du ha tomma lådor? Kan du placera flera marker i en låda? Kan du ha oanvända marker kvar, eller kan du använda samma chip mer än en gång?

 2. Använd berättelsen och ledtrådarna för att bygga spelbrädet:

  • Lista flisarna.

  • Rita in rutorna.

  • Skribent anteckningar på ledtrådarna.

 3. Förbättra spelbrädet och, om möjligt, hitta dolda nycklar. När du börjar en ny fråga gör du följande:

  1. Bestäm om frågan har en extra aning.

  2. Bestäm svarprofilen.

  3. Rita ett frågetabell, om det behövs.