Komma till Känn UKCAT

Lära känna UKCAT-dummiesna

En del av UKCAT For Dummies Cheat Sheet (UK Edition)

Det brittiska kliniska testet (UKCAT) är ett psykometrisk test som används av universitet för att bedöma deras sökandes förmåga. Universitetarna vill veta att du kan

  • Tolka skriftligt material

  • Hantera grundläggande matematik

  • Spotmönster snabbt

  • Använd komplex information för att göra utmanande beslut.

Det här är alla färdigheter som läkare och tandläkare måste genomföra varje dag i sitt arbetsliv. UKCAT förväntar dig inte att du kan göra alla dessa saker redan, men det försöker att kontrollera att du kommer att kunna lära dig hur man gör dem när tiden kommer.