Beräkning av procentuell fördelning i Excel

Beräkning av procentandel i Excel - dummies

Procentdistributionen är ett mått på hur en metrisk (som totalinkomst) fördelas mellan komponentdelarna som utgör summan. Som du kan se är beräkningen relativt enkel. Du delar varje komponentdel av summan. Detta exempel har en cell som innehåller Totalt intäkter (cell C9). Därefter delar du varje regions intäkter i summan för att få en procentuell fördelning för varje region.

Hur det fungerar

Denna formel har inte mycket för det. Du använder helt enkelt cellreferenser för att dela upp varje komponentvärde av totalsumman. En sak att notera är att cellreferensen till summan anges som en absolut referens ($ C $ 9). Använda dollarnsymbolerna låser referensen på plats och ser till att cellreferensen pekar på Total inte justerar när du kopierar formeln neråt.

Alternativ: Procentfördelning utan en dedikerad Totalcell

Du behöver inte ägna en separat cell till ett verkligt Totalt värde. Du kan helt enkelt beräkna Total i flygningen i procentfördelningsformeln. Figuren visar hur du kan använda SUM-funktionen i stället för en cell dedikerad till att hålla en Total. SUM-funktionen sammanfogar alla siffror du skickar till den.

Igen notera användningen av absoluta referenser i SUM-funktionen. Med hjälp av absoluta referenser säkerställs att SUM-intervallet är låst när du kopierar formeln ner:

 = C3 / SUM ($ C $ 3: $ C $ 6)