Undvik 3-D-diagram för Excel-dataanalys

Undvik 3-D-diagram för Excel Data Analysis - dummies

I allmänhet, och kanske i strid med Microsofts marknadsföringspersonas önskemål, vill du verkligen undvika tredimensionella diagram för Excel-dataanalys. Problemet med 3-D-diagram är inte att de inte ser snygg ut: De gör det. Problemet är att den extra dimensionen eller illusionen av djupet minskar den visuella precisionen i diagrammet. Med ett 3-D-diagram kan du inte så enkelt eller exakt mäta eller utvärdera de plottade data.

Denna figur visar ett enkelt kolumnschema.

Ett 2-D-kolonnschema.

Följande bild visar samma information i ett 3-D kolumnschema. Om du tittar noggrant på dessa två diagram kan du se att det är mycket svårare att exakt jämföra de två dataserierna i 3-D-diagrammet och verkligen se vilka underliggande datavärden som ritas.

Ett 3-D kolumnschema.

De personer som verkligen gillar 3-D-diagram, säger att du kan hantera otillbörligheten av ett 3-D-diagram genom att ange diagrammet med datavärden och data-etiketter. Följande bild visar hur ett 3-D kolumnschema skulle se ut med denna extra information. Det är inte en bra lösning eftersom diagrammen ofta blir alltför lättrörliga med utmanande och förvirrande information. Att lägga till alla typer av kommentarer till ett diagram för att kompensera för den grundläggande svagheten i diagramtypen ger mig inte mycket mening.

Att lägga till för mycket detalj i 3-D-diagram kan göra dem svåra att läsa.