AutoRecovering från en ström eller datorfel i Office 2007

AutoRecovering från en ström eller datorfel i Office 2007 - dummies
< En del av Office 2007 Allt-i-ett-för-dummies Cheat Sheet

Säg att du arbetar i ett Office 2007-program och strömmen går ut eller datorn dör. När du har startat datorn och startat om programmet, visas rutan Dokumentåterställning med en lista med filer som du öppnat när kraschen hände:

AutoSaved

  • filer är filer som Office sparar som en del av AutoRecovery procedur.

    Original
  • filer är filer som du sparar genom att klicka på Spara-knappen. Uppgiftsrutan Dokumentåterställning anger när varje fil har sparats. Genom att studera tidslistorna kan du se vilken version av en fil - AutoRecovery-filen eller filen du sparade - är mest aktuell.

Öppna listrutan för en fil och välj ett av följande alternativ:

Öppna:

  • Öppnar filen så att du kan undersöka den. Om du vill behålla det, klicka på Spara-knappen.

    Spara som:
  • Öppnar dialogrutan Spara som så att du kan spara filen under ett annat namn. Välj det här kommandot för att behålla en kopia av den återställda filen till hands om du behöver den. Ta bort:

  • Raderar AutoRecovery-filen. (Detta kommando är tillgängligt med AutoRecovery-filer, inte filer som du sparar på egen hand.) Visa reparationer:

  • Visar reparationer gjorda i filen som en del av AutoRecovery-proceduren.