Ljudinställningar i Logic Pro X

Ljudinställningar i Logic Pro X-dummies

1 4

I / O-uppdragsfliken

Fliken I / O-uppdrag har tre flikar: Output, Bounce Extensions , och Input. Utgångsfliken låter dig skicka ditt ljud till ett annat utdatapar om hårdvaran stöder den. Markera kryssrutan Spegling för att skicka din produktion via stereo ut förutom en andra utgång.

2 4

Fliken Audio File Editor

Med den här fliken kan du ställa in inställningarna för ljudfilredigeraren. Ljudfilredigeraren har sin egen ångrahistorik med ett definierbart antal steg. Du kan också välja en extern ljudredigerare om du har en som du föredrar.

3 4

MP3-fliken

Med fliken MP3 kan du ställa in standardbithastigheten för mono- och stereo MP3-filer. Som diskuterats tidigare i det här kapitlet kommer en högre bithastighet att resultera i ljud av högre kvalitet.

4 4

Återställningspanel

Om dina programvaruinstrument fastnar och kontinuerligt spelar anteckningar kan du återställa dem på den här fliken. Ibland håller meddelanden från en hållpedal fast, och anteckningar fortsätter att spela som ett resultat. Du kan återställa upprätthålla MIDI-meddelanden utöver modulering och pitchbend i den här fliken.

tillbaka Nästa