Atomer, molekyler och biokemi för att känna till AP-biologi-examen

Atomer, molekyler och biokemi för att känna till AP-biologi-examen

Del av AP Biology For Dummies Cheat Sheet

Du hittar AP Biology-testet mycket mindre stressigt om du vet några nyckelkoncept som kommer att ligga på provet. Här är några viktiga begrepp att komma ihåg om atomer, molekyler och biokemi:

  • Vatten är mycket polärt. Vattens egenskaper ger den en stor värmekapacitet och hög ytspänning och får den att driva bildandet av fosfolipidmembran.

  • Proteiner är byggda från aminosyror. Nukleinsyror är byggda från nukleotider. Polysackarider är byggda från monosackaridsocker.

  • Enzymer är biologiska katalysatorer. De påskyndar kemiska reaktioner utan att ändra reaktanterna eller produkterna och utan att konsumeras i reaktionerna.

  • pH = -log [H + ]

  • DNA verkar som en mall för RNA under transkription. RNA fungerar som en mall för protein under översättning.