ASVAB-delprov: pappersversion

ASVAB-undersökningarna: Paper Version - dummies

Del av ASVAB för Dummies Cheat Sheet

Om du tar ASVAB på ett Militärt Inträdes Test (MET) Det är troligt att du tar papper och pennans version av testet. Följande tabell beskriver delprov på pappersversionen av ASVAB, inklusive information om innehåll, antal frågor och tidsgränser.

Subtest Frågor Tid (minuter) Innehåll
Allmän vetenskap (GS) 25 11 Allmänna principer för biologiska och fysiska vetenskaper
Aritmetiska Reasoning (AR) 30 36 Enkla ordproblem som kräver enkla beräkningar
Word Knowledge (WK) 35 11 Korrekt mening av ett ord;
15
13 Frågor baserade på flera stycken (vanligtvis några hundra ord) som du läser > Matematik Kunskap (MK)
25
24 Högskolematematik, inklusive algebra och geometri Elektronikinformation (EI) 20
9 Elektriska principer, grundläggande elektroniska kretsar och elektronisk terminologi Auto & Shop Information (AS)
25
11 Kunskap om bilar, butiksterminologi och verktygs användning Mekanisk förståelse (MC) 25
19 Grundläggande mekaniska och fysiska principer Sammansatta objekt (AO) 25
15 Rumslig orientering

Kontakta Oss: [email protected]