ASVAB Läsbegreppstips

ASVAB Läsbegreppstips - dummies

Del av ASVAB For Dummies Cheat Sheet

Avsnittskomprehensionskanalerna på ASVAB är vanligtvis ganska korta. Dessa tips kan hjälpa dig att bättre förstå ASVAB-läsning och de frågor som följer dem:

  • Förstå vad frågan vill ha från dig. Be om huvudpunkten, specifik information eller en slutsats utifrån den information som presenteras?

  • Läs om stycket för att se till att du svarar på frågan korrekt. Om du är en riktigt långsam läsare kanske du inte har tid att göra det. Men om du inte är säker på ett svar, läs snabbt avsnittet igen.

  • Leta efter viktiga ordförråd ord. Punktbegreppsspecifika frågor kan testa ditt ordförråd. Använd sammanhanget - de omgivande orden - för att hjälpa dig att förstå betydelsen av ett ord.