5 Viktiga egenskaper hos Amazon Web Services

5 Viktiga egenskaper hos Amazon Web Services - dummies

En del av Amazon Web Services For Dummies Cheat Sheet

När det gäller Amazon Web Services (AWS) är det viktigt att förstå dess viktigaste egenskaper för att säkerställa att dina applikationer går bra i Amazonas miljö. När allt säger, kan du inte spela spelet utan att förstå reglerna.

Här är AWS-egenskaperna som du bör tänka på när du planerar dina applikationer:

  • AWS erbjuder en mängd olika tjänster, alla utformade för att leverera en uppsättning funktioner. Varje tjänst står ensam, men du kan mixa och matcha dem för att möta de specifika behoven hos din ansökan.

  • Varje tjänst är, väl en tjänst , som erbjuds via ett API. Vissa av er kan välja att använda Amazons eller en tredje parts användargränssnitt, medan andra kan välja att komma åt AWS direkt via API eller AWS-programvaruutvecklingssatsen. Oavsett hur du får tillgång till tjänsterna, kom ihåg att varje har sin egen funktionalitet och idiosyncrasies.

  • AWS-infrastrukturen är misslyckad, och Amazon uppnår service robusthet genom redundans. För de tjänster som Amazon erbjuder servicenivåavtal (SLA), upprätthåller det vanligtvis tre kopior av beräkningen och data som är förknippade med en tjänst.

  • AWS erbjuds på begäran, betala för vad du använder modell. AWS kan vara ett fantastiskt fynd, med mycket låga kostnader när du först börjar utveckla en applikation. Mätaren är dock alltid igång, så att säga, så det är viktigt att spåra vad du använder.

  • AWS-tjänster erbjuds på en region- och tillgänglighetszonbaserad partitionering. Att få tillgång till data i en region från EC2-instanser i en annan innebär nätverkstrafikavgifter, så att veta var dina data är placerade och dina program måste köras är viktigt om du vill hålla kostnaderna nere.