4 Platser för att visa exponeringsinställningar på din digitala SLR-kamera

4 Platser för att visa exponeringsinställningar på din digitala SLR-kamera - dummies

1 4

Sökare

Exponeringsinställningarna visas ofta framträdande längst ner i sökaren. Slutartid, bländare och ISO-hastighet visas alla i sökaren.

2 4

LCD-skärm

Exponeringsinställningarna visas också i de olika informationsdisplayerna. I det här fallet visas skärmbilden för bildinformation längst upp. Bildskärmsinformationsdisplayen visar slutartid, bländare och ISO-hastighet.

3 4

LCD-panel

Glöm inte att titta på LCD-panelen, om du har en. Om din kamera har en topp LCD-skärm kan du kontrollera exponeringsinställningarna där.

4 4

Live View

När du använder Live View visas exponeringsdata ofta längst ner på bildskärmen och liknar vad du ser i sökaren.

tillbaka Nästa