3 Sätt att arbeta snabbt med Grafer Galore

3 Sätt att arbeta snabbt med Grafer Galore - dummies

1 3

Datasammanfattningar

Verktyg som låter dig snabbt be om sammanfattningar av många variabler och få sammanfattningarna på en gång. Stångdiagram och histogram ingår ofta i utmatningen.

2 3

Diagrammatris

Utgången är ett rutnät ( matris ) med små stapeldiagram och histogram, så du kan granska många datafördelningar snabbt.

3 3

Scatterplotmatris

Ett rutnät med små scatterplots. Varje litet diagram visar förhållandet för ett enda par variabler (brukar använda kontinuerliga variabler). Du matar in en lista med variabler, och scatterplot-matrisen visar dig alla möjliga parning.

Tillbaka Nästa