3 Tips för att använda mallar i C ++

3 Tips för att använda mallar i C ++ - dummies

Med en funktionsmall kan du skriva något som ser ut som en funktion men använder en eller flera typinnehavare som C ++ omvandlar till en sann typ vid kompileringstid. Du bör komma ihåg några saker när du använder mallar.

  1. Först genereras ingen kod för en mall. (Koden genereras efter att mallen har konverterats till en konkret klass eller funktion.) Detta innebär att en. Cpp-källfil är nästan Aldrig förknippad med en klassmall.

    Hela klassmalldefinitionen, inklusive alla medlemsfunktioner, finns vanligtvis i en inkluderad fil så att den kan vara tillgänglig för kompilatorn att expandera.

  2. För det andra förbrukar en klassmall inte minne. Därför finns ingen straff för att skapa klassmallar om de aldrig är instanserade. Å andra sidan använder en klassmall minnet varje gång det är instanserat. kod för Array förbrukar minne även om Array redan finns.

  3. Slutligen kan en klassmall inte kompileras och kontrolleras för fel tills den omvandlas till en riktig klass. Således kan ett program som refererar till klassmallen Array kompilera, trots att Array innehåller uppenbara syntaksfel. Felen visas inte förrän en klass som Array eller Array skapas.

Skapa en funktion från en mall kallas instantiating mallen.