3 Gånger spara tekniker för att använda SketchUp

3 Gånger spara tekniker för att använda SketchUp - dummies

En del av SketchUp For Dummies Cheat Sheet

Att skapa en 3-D-modell tar tid, men SketchUp gör det tillgängligt och enkelt jämfört med avancerade modelleringsprogram. När du skapar dina modeller i SketchUp kommer du att uppskatta följande tidsbesparande tekniker.

Att dela en kant i ett antal kortare kanter:

  1. Högerklicka på en kant med Select-verktyget.

  2. Välj Divide från snabbmenyn som dyker upp.

  3. Ange antalet segment du vill ha och tryck på Enter.

Om du vill ändra storlek på hela din modell baserat på en känd mätning:

  1. Välj verktyget Tape Measure.

  2. Tryck på Ctrl (Alternativ på en Mac) tills du inte ser en + bredvid markören.

  3. Mät avstånd klicka en gång för att börja mäta, och igen för att sluta.

  4. Skriv en dimension för det avstånd du just mätte och tryck på Enter.

  5. Klicka på Ja i dialogrutan som dyker upp.

Så här ställer du in egna kortkommandon:

  1. Välj Fönster → Inställningar (Arkiv → Inställningar på Mac).

  2. Klicka på genvägspanelen.