3 Nivåer av datalagringskomplexitet

3 Nivåer av datalagringskomplexitet - dummies

Del av Data Warehousing For Dummies Cheat Sheet

Inte alla datalager skapas lika. Följande tre nivåer klassificering kan hjälpa dig att räkna ut egenskaperna hos din specifika miljö och välja lämplig teknik, produkter och arkitektoniska alternativ.