13 Tips och tekniker för att använda SketchUp

13 Tips och tekniker för att använda SketchUp - dummies

Del av SketchUp For Dummies Cheat Sheet

En av de bästa sakerna med SketchUp är att du kan använda den för att skapa 3-D-modeller mycket snabbare än med andra modelleringsprogram. Du kan verkligen öka hastigheten på dina skapelser med följande tips och tekniker för att använda SketchUp-verktyg.

Gör det här uppdraget Här är det bästa sättet
Navigera
Bana med musen Håll ner rullhjulet
Zooma med musen Rullrullehjul
Pan med musen Håll ned Skift och rullhjulet
Rita
Rita en kant en viss längd med linjevärdet Skriv en längd och tryck på Enter
Ta bort en kant senast du klickade Tryck på Esc-tangenten
Lås din nuvarande riktning med linjärverktyget Håll ned Shift-tangenten medan du ritar med verktyget
Ändra antalet sidor i en cirkel, en båge eller en polygon > Skriv ett tal, skriv sedan s och tryck på Enter Rita en cirkel eller en båge med en viss radie
Skriv en radie och tryck på Enter när du ritar en cirkel Välj med Select-verktyget
Lägg till eller subtrahera från vad du har valt
Håll ned Skift Välj allt som inte är doldt
Tryck Ctrl + A (Kommando + A på Mac) Välj allt
inuti < en urvalsbox Klicka och dra från vänster till höger Välj varje berörs av
en ruta Klicka och dra från höger till vänster Välj alla ansikten med samma material Högerklicka och välj Välj → Alla med samma material
Flytta med Flytta-verktyget Flytta ett visst avstånd
Skriv ett avstånd och tryck på Enter när du flyttar
Kör Auto-Fold (säg SketchUp, det är okej att vika) Tryck på Alt (Kommando på Mac) < Lås dig själv i riktningen
blå (upp och ner)
Tryck på uppåtpil eller nedåtpilknappen Kopiera med verktyget Flytta och rotera Gör en kopia med Flytta eller Rotera verktyg Tryck på Ctrl (Alternativ på Mac)
Gör flera kopior
i rad Gör en kopia, skriv ett avstånd, skriv
x och tryck på Skriv in Gör flera kopior mellan
Gör en kopia, skriv ett nummer, skriv
/ och tryck på Enter Dölj och smidigt med raderingsverktyget Dölj något < Håll ned Skift och klicka på Eraser Glatt något
Ctrl + klicka med Eraser (Alternativ + klicka på Mac)
U nsmooth something Håll ned Skift + Ctrl och klicka med Eraser (Shift + Alternativ på
Mac) Tryck / Drag och Offset
Gör en kopia av ansiktet du trycker på / dra < Tryck på Ctrl (Alternativ på Mac) och använd Push / Pull-verktyget Upprepa det sista avståndet du trycker på
Dubbelklicka på ett ansikte med Push / Pull-verktyget
Upprepa det sista avståndet du Offset
Dubbelklicka på ett ansikte med Offset-verktyget Skala med skalverktyget
Skala om mitten Håll ned Ctrl (Alternativ på Mac) medan skalning
Skala jämnt (don ' t förvränga) Håll ned Skift vid skalering
Skala med en viss faktor
Skriv ett tal och tryck på Enter Gör något visst storlek
Skriv storlek och
enheter och tryck sedan på Enter Applicera material med Paint Bucket-verktyget
Provera ett material från ett ansikte Håll ner Alt (Kommandot på Mac) och klicka på ansiktet med verktyget Paint alla ansikten som matchar den du klickar på Håll ned Shift medan du klickar på
Cre åt gudar
Tipsa om mätverktyget eller protektorns verktyg för att skapa en guide Tryck på Ctrl (Alternativ på Mac) och klicka på verktyget
Gå runt din modell med Walk-verktyget
Gå igenom saker < Håll ner Alt (Kommandot på Mac) Kör istället för att gå
Håll ner Ctrl (Alternativ på Mac)
Få högre eller kortare istället för att gå Håll ned Skift
Ändra din ögonhöjd
Välj verktyget Sök runt, skriv en höjd och tryck på Ange
Ändra visningsfältet Välj Zoomverktyget, skriv ett tal och skriv
deg , och tryck på
Enter

Kontakta Oss: [email protected]