Art center

Du skapar och förstör text i Word 2010 med hjälp av datorns tangentbord. Word använder två tangenter för att radera text: Backspace och Delete. Hur dessa nycklar fungerar, och hur mycket text du kan ta bort, beror på hur du använder dem. Radera enstaka tecken i Word 2010 I själva verket används Backspace och Delete-tangenterna för att radera enstaka tecken: Backspace: Tar bort tecknet till vänster om införingspekaren Radera: Raderar tecknet till höger om infogningspekaren Efter att du raderat et Läs Mer »

Affärer

Hur HDFS har konfigurerats bryts ned mycket stora filer i stora block (till exempel, mäter 128 MB) och lagrar tre kopior av dessa block på olika noder i klustret. HDFS har ingen medvetenhet om innehållet i dessa filer. I YARN, när ett MapReduce-jobb startas, resurshanteraren (klusterresurshanteringen och arbetsplaneringsfaciliteten ) skapar en applikationsmastermonemon för att se efter livscykeln för jobbet. Läs Mer »